Game Math for Kids - 23/07/2015

Trò chơi Toán học dành cho trẻ em - 1.0


Một trò chơi giúp vừa học, vừa chơi cho trẻ em.

TẢI VỀ 23/07/2015

Hôm nay: 20/07/2024

  • Yêu cầu

    - Hệ điều hành Windows

    - .NET Framework 2.0"

  • Ảnh giao diện
    Trò chơi Toán học dành cho trẻ em

Trò chơi được chia thành ba cấp độ từ dễ đến khó tương ứng với dễ - trung bình gồm có phép toán cộng và trừ, riêng cấp độ khó có thể nhân và chia. Xem thêm phần TRỢ GIÚP.

- Ở mức dễ: người chơi sẽ chọn phương án đúng hoặc sai, nếu đúng bạn được 10 điểm, nếu sai trò chơi sẽ kết thúc.

- Mức trung bình: giống như mức dễ, tuy nhiên lần nay bạn vừa tìm phương án đúng sai, vừa phải canh thời gian, nếu bạn trả lời đúng bạn được 10 điểm, nếu sai (hoặc thời gian hết) trò chơi sẽ kết thúc.

- Mức độ cuối cùng (Khó): sẽ giống với múc độ trung bình, nhưng bạn sẽ có thêm phép toán nhân và chia.

Chương trình không cần cài đặt, bạn có thể chép vào USB và sử dụng trực tiếp trên hệ điều hành Windows.

  • Facebook
  • Google+