iPYE - 21/01/2015

I Protect Your Eyes - 2.0


I Protect Your Eyes. Sự phát triển và bùn nổ mạnh mẽ của máy tính đã khiến công việc của bạn phải thường xuyên tiếp xúc với máy tính trong thời gian dài.

TẢI VỀ 20/03/2016

Hôm nay: 20/07/2024

  • Yêu cầu

    - Hệ điều hành Windows

    - .NET Framework 2.0

  • Ảnh giao diện
    I Protect Your Eyes

Sự phát triển và bùn nổ mạnh mẽ của máy tính đã khiến công việc của bạn phải thường xuyên tiếp xúc với máy tính trong thời gian dài. Và có thể khiến sức khỏe của bạn bị ảnh hưởng dù ít hay nhiều, đặc biệt là "cửa sổ tâm hồn" (đôi mắt) của bạn với các triệu chứng thể hiện rõ rệt ra bên ngoài như: mờ mắt, đau đầu, mất ngủ và các vấn đề khác về mắt.

Có rất nhiều cách để giảm bớt căng thẳng cho đôi mắt của bạn, chủ yếu là thay đổi màu sắc và độ mờ của màn hình hay nghỉ ngơi ít phút giữa khoảng thời gian sử dụng máy tính.

  • Facebook
  • Google+