View Info Wifi - 30/07/2016

Xem thông tin Wifi đã kết nối - 1.0


View Info Wifi, là một công cụ giúp người dùng Windows xem lại mật khẩu đã kết nối với máy tính.

TẢI VỀ 30/07/2016

Hôm nay: 20/07/2024

  • Yêu cầu

    - Hệ điều hành Windows

    - .NET Framework 2.0

  • Ảnh giao diện
    Xem thông tin Wifi đã kết nối

Công cụ View Info Wifi sẽ giúp người dùng xem mật khẩu, thông tin wifi đã kết nối trong hệ thống của mình mà không cần dùng câu lệnh hay thao tác phức tạp nào trên windows.

Ngoài ra công cụ còn cung cấp thông tin wifi, chứng chỉ bảo mật của wifi trong danh sách các wifi đã kết nối.

  • Facebook
  • Google+